PS-068 Pulmoner semptomlarla romatoloji polikliniğine başvuran bağ doku hastalarındaki akciğer hastalıkları ve radyolojik paternleri


Salman r. b. , SATIŞ H. , ATAŞ N., BABAOĞLU H., VARAN Ö., Türktaş H. Ş. , ...More

XIX. Ulusal Romatoloji Kongresi, Turkey, 26 - 30 September 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey