Bireysel Çalgı ve Bireysel Çalgı Öğretimi(Keman) Derslerinde Kullanılan Yöntem ve Tekniklere İlişkin Öğretim Elemanı Görüşleri


KALAY MEYDAN S., ÖZDEMİR S.

Uluslararası 3. İpek Yolu Konferansı, 17 - 19 July 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text