II. Dünya Savaşı’nda Kafkasya’da Alman Lejyon Alaylarının Teşkili Türkiye ve Nahçıvanlı Abdurrahman Fatalıbeyli


YEL S.

Tarih ve Kültür Ekseninde Orta Aras Havzası Uluslararası Sempozyumu, 17 - 19 Kasım 2018