Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilere Yönelik Yapılan Öğretimsel Uyarlamalara İlişkin Öğretmen Görüşleri


ÖZKUBAT U., SANIR H., ÖZMEN E. R.

Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.7, no.3, pp.881-900, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier