DÖKÜM YÖNTEMİ İLE AÇIK GÖZENEKLİ PARÇA ÜRETİMİNDE GÖZENEK BOYUTUNUN MEKANİK ÖZELLİKLERE ETKİSİ


Yalçın N. , Ercil A.

2nd International Turkish World Engineering and Science Congress, November 7-10, 2019, Türkiye, Antalya, Türkiye, 7 - 10 Kasım 2019, cilt.2, ss.740-744

  • Cilt numarası: 2
  • Basıldığı Şehir: Antalya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.740-744

Özet

Alüminyum köpük metaller, çok iyi derecedeki mekanik, akustik, termal, elektriksel ve kimyasal özelliklerinden dolayı, yapısal ve fonksiyonel ürünlerde geniş bir oranda artan uygulama alanı bulmuştur. Günümüzde alüminyum köpük metaller için pek çok uygulama mümkündür. Özellikle otomotiv, savunma sanayi ve inşaat sektörü gibi pek çok yapısal uygulamada köpük malzemeler kapalı hücreli olarak kullanılmaktadır. Bununla beraber darbe sönümleme ve kompozit hücresel yapı oluşturmada açık hücreli yapılara da gereksinim duyulmaktadır.

Yapılan bu çalışmada NaCl tuzu kullanılarak döküm yöntemiyle Alüminyum alaşımından açık hücreli yapı üretimi gerçekleştirilmiştir. Açık hücreli yapıda üretilen numunelerin hücre büyüklüğü 8, 10 ve 12 mm olarak öngörülmüş ve alüminyum metalik köpük numuneler üretilmiştir. NaCl tuzu, belirli oranlarda su karışımından elde ettiğimiz yaş tuzlardan farklı çaptaki gözenek boyutlarını metal kalıpta sıkıştırarak istenilen boyutlara sahip küresel tuzlar elde edilmiştir. Elde edilen küresel tuzlar, kum kalıplarda şekillendirilmiş farklı boyutlarda hazırlanan kalıp boşlukları içerisine basit kübik şekil oluşturacak şekilde sıralı yerleştirilerek kalıplar kapatılmış ve döküm işlemi gerçekleştirilmiştir. Elde edilen farklı boyutlardaki köpük numuneler kalıptan çıkartıldıktan sonra su havuzunda yıkanarak tuz boşaltma işlemi yapılmıştır. Elde edilen köpük numunelerin yoğunluk ve gözenek geometrisi incelenmiştir. Bu inceleme sonucunda 8 mm gözenek çapına sahip numunede 1,28gr/cm3, 10 mm gözenek çapına sahip numunede 1,28gr/cm3 ve 12 mm gözenek büyüklüğüne sahip numunelerde 1,28 gr/cm3 teorik yoğunluklar elde edilmiştir. Daha sonra eldi edilen numunelere farklı mekanik testler yapılarak sonuçlar değerlendirilmiştir.