Farklı Hızlı Prototipleme cihazlarında Üretilen Parçaların Üretim Zamanı ve Maliyet Açısından Karşılaştırılması


APAK S., ÖZUĞUR B., KORKUT İ. , ŞEKER U.

2. Ulusal Tasarım İmalat ve Analiz Kongresi Bildirileri Kitabı, 11 - 12 Kasım 2010

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri