Effect of surface finishing methods on color stability of hybrid ceramic material.


unver s., YILDIRIM BİÇER A. Z.

Türk Dişhekimliği Birliği 25. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, 4 - 07 Eylül 2019