Mandibular intraforaminal bölgedeki anterior loop, mandibular insiziv kanal ve bukkal foramenlerin konik ışınlı bilgisayarlı tomografi ile değerlendirilmesi


ÜÇOK C. Ö. , PEKER İ. , TORAMAN ALKURT M. , değerli ş.

Oral diagnoz ve maksillofasiyal radyoloji derneği 2. Uluslararası Kongresi, 13 Nisan 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri