MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ MATEMATİKSEL KİMLİKLERİNİN İNCELENMESİ: MATEMATİKTE BAŞARI TANIMI PERSPEKTİFİ


DEDE Y. , AKYILDIZ P., KAYA G., AKÇAKIN V., GÜVEN N. D. , EMÜL N.

8. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu (EYFOR-8), 19 - 21 Ekim 2017