İnsansız Hava Aracı Sistemleri İçin Üs Bölgesi Yer Seçimi


Şengül T., Gencer C.

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.33, no.2, pp.1-15, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

İnsansız hava aracı sistemleri(İHAS), her geçen gün artan imkân ve kabiliyetleri ile kullanan taraf için önemli kuvvet çarpanlarından biri haline gelmiştir. İHAS etkinliğini arttıran en önemli konu sistemin konuşlandırılacağı yerdir. Çalışmada güvenlikten sorumlu bir kamu kurumunun, terör olaylarının sıklıkla görüldüğü Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerini kapsayan sorumluluk bölgesi içinde bakım, eğitim, atama, tek merkezden idare ve kontrol konularının yanı sıra, gerektiğinde hudut hattını da gözetlemek maksadıyla bir ana üs ve yeterli sayıda İleri Uç Haberleşme İstasyonu(İUHİ) için tesis yeri seçimi problemi ele alınmıştır. Bu kapsamda CBS’den faydalanılarak görüş analizleri incelenmiş; küme kaplama modeli ile birleştirilerek aday üsler oluşturulmuştur. Elde edilen üsler öncelikli ve ağırlıklı hedef programlama ile karar vericiler tarafından belirlenen hedefler doğrultusunda çözülerek en etkin İHAS konumları tespit edilmiştir.