Tüberküloz Olgularında Hastalığın Algılanması ve Kişilik Özellikleri


Arıkan Z. , Kuruoğlu A. , Beler N., Oral N., Ekim N. , Köktürk O. , ...Daha Fazla

Kriz Dergisi, cilt.8, ss.39-45, 2000 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 8
  • Basım Tarihi: 2000
  • Dergi Adı: Kriz Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.39-45

Özet

Amaç: Tüberküloz ülkemizde halen önemini koruyan bir enfeksiyon ve ciddi bir halk sağlığı sorunudur Bu hastalarda, hastalığın kabulü ve algılanma biçimi gibi etkenlerin de rol oynadığı tedavide uyum güçlükleri sık görülmekte ve tedavi uyumunu etkileyen .faktörlerin değerlendirilmesinin hastalığın kontrolünde önemli olduğu düşünülmektedir. Yöntem: Bu amaçla, Gazı Üniversitesi Tıp Fakültesi Goğus Hastalıkları Anabılım Dalı ve Ankara Atatürk Senatoryum Hastanesinde yatarak tedavi gören 50 hasta çalışmaya alınmıştır Bireysel psikiyatrik görüşmeler sonrası, hastaların sosyodemografık özelliklen ve hastalıklarını yorumlama biçimlerini değerlendirmeye yönelik bir anket formu ile MMPI (Minnesota Multıphasıc Personalıty Invertory) uygulanmıştır Bulgular: Kişilik özelliklen dışında, hastaların kabulünde kültürel özellikler belirgindir Sonuç: Tüberküloz olgularında hastalığın algılanması ve kronik hastalığa uyum sağlanmasında kişilik özellikleri dışında kültürel etkenlerin rolü önemlidir