Endodontik Periodontal Lezyonun Endodontik Tedavisi: Olgu Sunumu


BULAK N., UZUN Ö.

24. TDB Uluslararasi Dişhekimliği Kongresi, 27 - 30 September 2018

  • Publication Type: Conference Paper