Çift Ferrosen İçeren Nano Boyuttaki Küreler Üzerine Enzim Çalışması


EREN O., KURNAZ YETİM N., HASANOĞLU ÖZKAN E. , KAYA G., ÖĞÜTCÜ H., SARI N.

5. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi Mersin Üniversitesi, Turkey, 23 - 25 April 2014

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey