THE EFFECTS OF GENDER DIFFERENCES IN VOCABULARY SELECTIONS AND CONTRIBUTIONS OF KNOWLEDGE ON THEM TO VOCABULARY TEACHING


Ergenekon S., Aksan H. İ.

3. ULUSLARARASI MARDİN ARTUKLU BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ , Mardin, Turkey, 18 - 19 January 2020, pp.293-304

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Mardin
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.293-304
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışmanın temel amacı, cinsiyet ve kelime seçimleri arasındaki ilişkiyi göstermektir. Bu ilişkiyi doğru bir şekilde ortaya çıkarmak için cinsiyet, toplumsal cinsiyet ve söylem terimleri açıklandı. Bazı araştırmacılara göre, bu farklılıklar kadın ve erkek biyolojisinden, duygusal durumlarından, sosyal yapıdaki farklı konumlardan veya farklı fırsat ve kısıtlamalarla karşılaşmalarından kaynaklanabilir. Bu altta yatan faktörler dışında, bu çalışma hem cinsiyet ve kelime seçimleri arasındaki ilişkiye dair sonuçlar içeriyor hem de insanların aynı resmi tarif ederken cinsiyet yönlerini dile nasıl yansıttıklarını analiz ediyor. Buna ek olarak, araştırma sadece kelime seçimlerindeki cinsiyet farkını ve ilişkisini göstermeye çalışmakla kalmıyor, aynı zamanda İngilizce Öğretmenleri için erkek ve kız öğrencilerinin kelime seçimi eğilimleri hakkında birkaç çıkarım sunmaya çalışıyor. Bu kapsamda öğretmenlerin bu eğilimle ilgili farkındalıklarının onlara dil öğretiminde de yardım sağlayabileceği düşünülüyor.

 Çalışma, aynı eğitim merkezinden katılımcı olarak seçilen 44 öğrencinin yardımıyla gerçekleştirildi. Bu öğrenci grubu neredeyse aynı sosyo-ekonomik altyapıya sahip 13 yaşında 22 erkek ve 22 kızdan oluşuyordu. Bu yaş, iki cinsiyetin biyolojik özelliklerine özgü değişiklikler gösterebildiği ergenliğin başlangıcı olarak kabul edilebilir. Bu nedenle bilinçli olarak 13 yaşında katılımcıları belirlemeye karar verildi. Daha sonra erkeklerin söylemleri kadınların söylemleriyle karşılaştırıldı. Kadın ve erkek betimlemelerinden elde edilen veriler; cümle türleri, zarf kullanımı, sıfatlar, benzetmeler, metaforlar ve boşluk doldurucu olarak adlandırılan paralinguistik özellikler açısından analiz edildi. Bu bulgular, İngilizce öğretmenleri için kelime öğretimi ve konuşma aktiviteleri için önerilerde bulunmaya yardımcı oldu. Sonuçlar genel olarak istatistiklere dayandığından çalışmanın nicel bir çalışma olduğu söylenebilir.