Bisfenol A ve 4 tert Oktilfenol ün in vivo Genotoksik Etkilerinin Sıçanlarda Comet Yöntemi ile Saptanması


ULUTAŞ O. K., YILDIZ N., DURMAZ E., AYDOĞAN M., BARLAS N., ÇOK İ.

7. Uluslararası Katılımlı Türk Toksikoloji Derneği Kongresi, Turkey, 30 May - 01 June 2009

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey
  • Gazi University Affiliated: Yes