Türk ve İsveç mobilya firmalarında tasarım-odaklı inovasyon pratiklerinin analizi


Creative Commons License

Aydın M. F., Erkarslan Ö.

UTAK 2016 2. Ulusal Tasarım Araştırmaları Konferansı: Sorumluluk, Bağlam, Deneyim ve Tasarım, Ankara, Turkey, 23 September 2016, pp.279-291

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.279-291
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışmanın amacı, önde gelen Türk ve İsveç mobilya firmalarının güncel tasarım-odaklı inovasyon (TOİ) uygulamalarını incelemek ve analiz etmektir. Literatürde inovasyon üzerine geniş yayınlar bulunmasına rağmen, özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde TOİ alanında daha fazla incelenmesi gereken yönler bulunmaktadır. Aslında mevcut çalışmalar çoğunlukla, önde gelen tasarım odaklı firmaların, TOİ’deki teorik temelin daha çok geliştirilmesine yönelik pratiklerini içermektedir. Bu araştırma ile teoriye, gelişmekte olan ülkelerden uygulama örnekleri sağlayarak TOİ’nin kapsamını genişletmeyi amaçlamaktayız. Bu çalışma Türkiye’nin dışında, tasarım kültüründe önde gelen ülkelerden İsveç’teki TOİ pratiklerini de araştırmaktadır. Bu ülkelerde TOİ’deki farklılıklar ve ortak özellikler birlikte analiz edilip değerlendirilmiştir. Mobilya endüstrisi, tasarım odağı ve diğer teknoloji tabanlı sektörlere kıyasla uygulamadaki kolaylığı bakımından çalışmaya bir çerçeve oluşturması amacıyla seçilmiştir. Bu şekilde, farklı ülkelerden bulguları daha iyi karşılaştırmak amaçlanmıştır. Örneklem çalışması ile yürüttüğümüz keşifçi bir yaklaşım benimsenmiştir. Türkiye ve İsveç’in önde gelen mobilya firmalarından tasarımcılar ve tasarım yöneticileri ile yarı yapılandırılmış röportajlar gerçekleştirilmiştir. Bu araştırma, Türk firmalarının ar-ge maliyetleri açısından dezavantajlı, pazar çeşitliliği sayesinde tasarım perspektifini geliştirme bakımından avantajlı olduğunu göstermektedir. Öte yandan İsveç firmalarının niş pazarlar ve ar-ge uygulamalarına kolay erişim imkânına sahip olduğu saptanmıştır. Bu çalışmada ulusal çıktıların çapraz analizi ile TOİ teorisine, ürün segmentasyonu, etkinlik araştırması, kültür araştırması ve kavram araştırması gibi ek güdümler önerilmektedir [1].

Anahtar Kelimeler: Tasarım-odaklı inovasyon; inovasyon stratejileri; anlam inovasyonu; inovasyon araştırmaları.