Hypertension and Related Factors Among People Over 15 Years Old in a District


Creative Commons License

Medeni V., Baran Aksakal F. N. , Medeni İ.

Sağlık ve Toplum, vol.31, no.3, pp.163-170, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 31 Issue: 3
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: Sağlık ve Toplum
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.163-170
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

Hypertension is a global public health problem. A significant number of people with high blood pressure are not aware of this situation. Our aim is to increase awareness of the disease by determining the frequency of hypertension and related factors in people aged 15 and over in a district. The research is cross-sectional and conducted in the district of Ağaçören, Aksaray. Data of 418 people were collected. In the research, a questionnaire developed by the researcher mwas used as data source. Blood pressure values of the participants were also measured. High blood pressure levels were detected in 33.5% of the participants. 42.9% of them are not aware of this situation. Blood pressure values of 54.2% of those using medication for high blood pressure are not under control. In our study, a statistically significant difference was found in hypertension status between age, marital status, educational background, employment status and monthly income (p <0.05). Hypertension awareness of those with high blood pressure is low. Blood pressure control is low in drug users. In order to detect the problem early, blood pressure measurements should be made widespread and adequate awareness should be created in the society by providing consultancy services to individuals.

Hipertansiyon küresel bir halk sağlığı sorunudur. Kan basıncı yüksekliği olan kişilerin önemli bir kısmı bu durumun farkında değildir. Çalışmamızı yapma amacımız, bir ilçedeki 15 yaş ve üzeri kişilerde hipertansiyon sıklığını ve ilişkili etmenleri belirleyerek hastalık hakkındaki farkındalığı artırmaktır. Araştırma kesitsel tipte olup Aksaray ili Ağaçören ilçesinde yapılmıştır. Araştırmamızda 418 kişinin verileri toplanmıştır. Veri kaynağı olarak araştırıcı tarafından geliştirilen anket formu kullanılmıştır. Katılımcıların kan basıncı değerleri de ölçülmüştür. Araştırmaya katılanların %33,5’inde kan basıncı yüksekliği tespit edilmiştir. Kan basıncı yüksekliği olan %42,9’u bu durumun farkında değildir. Hipertansiyon ilacı kullananların %54,2’sinin kan basıncı değerleri kontrol altında değildir. Çalışmamızda yaş, medeni hal, öğrenim durumu, çalışma durumu ve aylık gelire göre hipertansiyon durumları açısından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (p<0,05). Kan basıncı yüksekliği tespit edilenlerin hipertansiyon farkındalığı düşüktür. İlaç kullananlarda kan basıncı kontrolü düşük seviyededir. Sorunun erken fark edilmesi için kan basıncı ölçümleri yaygınlaştırılmalı, bireylere danışmanlık hizmeti verilerek toplumda yeterli bilinç oluşturulmalıdır.