Toxoplasma gondii


Polat M.

in: Çocuk Hematopoietik Kök Hücre Alıcılarında Enfeksiyonlar., Nurşen Belet, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.106-110, 2021

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Vocational Book
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: Türkiye Klinikleri Yayınevi
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.106-110
  • Editors: Nurşen Belet, Editor
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

Toksoplazmozis, hematopoietik kök hücre nakli (HKHN) alıcılarında hayati tehdit eden parazi-

tik bir enfeksiyondur. Seropozitif allojeneik HKNH alıcıları, Toksoplazma gondii’ye bağlı enfeksiyon ve


hastalık gelişimi açısından en riskli hastalardır. HKHN alıcılarında klinik hastalığa neden olan başlıca


mekanizma, latent enfeksiyonun reaktivasyonudur ve tipik olarak nakilden sonraki ilk 6 ayda ortaya çık-

maktadır. Klinik bulguların ağırlığı hastanın immünsupresyon derecesine göre değişmektedir. Allojeneik


HKHN alıcılarında görülme sıklığına göre klinik bulgular; dissemine (yaygın) hastalık (%25), serebral


toksoplazmozis (%10), izole ateş (%4) ve oküler toksoplazmozis (%4) şeklindedir. Toksoplazmozis ris-

kinin yüksek olduğu hastalar transplantasyon sonrası dönemde izlenmeli ve/veya kemoprofilaksi alma-

lıdırlar. Tedavide primetamin/sülfadiazin ve folinik asit kombinasyonu önerilmektedir. Bu derlemede,


pediatrik HKHN hastalarında toksoplazmozisin epidemiyolojisi, risk faktörleri, klinik bulguları, tanı ve

tedavisi tartışılmıştır.