Mesleki Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Sanat ve Tasarım Fakültesi Yapılanmasına İlişkin Görüşleri


Creative Commons License

Gelişli Y. , Kurt G.

International Conference on New Trends in Education and Their Implications, Antalya, Türkiye, 11 - 13 Kasım 2010, cilt.1, ss.689-694

  • Cilt numarası: 1
  • Basıldığı Şehir: Antalya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.689-694

Özet

Özet Bu çalışmanın amacı, Mesleki Eğitim Fakültesi öğrencilerinin yeniden yapılanma sürecinde oluşan Sanat ve Tasarım Fakültelerine ilişkin görüşlerini ortaya koymaktır. Bu araştırma tarama modelinde betimsel bir araştırmadır. Araştırmanın çalışma evrenini Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi öğrencileri oluşturmuştur. Araştırmada veriler araştırmacı tarafından geliştirilen anket yoluyla toplanmış, elde edilen veriler SPSS programında çözümlenerek tablolaştırılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, öğrencilerin Sanat ve Tasarım Fakültesinin kuruluşuna olumlu baktıkları; Sanat ve Tasarım fakültesinde hem piyasaya dönük eleman, hem de öğretmen yetiştirilmesini istedikleri belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Sanat ve Tasarım, Sanat ve Tasarım Fakültesi

The Views Of The Students Of The Faculty Of Vocational Education Over The Construction Of The Faculty Of Art And Design

Abstract

The aim of the study was to determine the views of the students attending to the Faculty of Vocational Education that come to the fore during the reconstruction process of the Faculties of Art and Design. The current research is a descriptive study. The population of the study was made up of the students of Gazi University, the Faculty of Vocational Education. Depending on the findings obtained from the research, it was found that the students had a positive view over the establishment of the Faculty of Art and Design; they had an expectation of training students both as a work force for the market and as a teacher at the Faculty of Art and Design. Key Words: Art and Design, Faculty of Art and Design