Clinical and pathomorphological aspects of odontogenic tumors.


Gültekin S. E., Büttner R.

Pathologie (Heidelberg, Germany), 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier