MİLLİ SPORCULARIN DOPİNG KAVRAMINA İLİŞKİN ALGILARININ BELİRLENMESİ BİR METAFOR ANALİZİ ÇALIŞMASI


KURTİPEK S., ÇELİK O. B., YILMAZ B., YENEL İ. F.

Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, vol.10, no.2, pp.318-327, 2016 (Peer-Reviewed Journal)