Uygulama Öğretmenlerinin Öğretmen Adayına Karşı Davranışları


Creative Commons License

Ünver G., Saraçoğlu G. K.

Eğitim Bilimleri ve Uygulama, cilt.2, sa.3, ss.15-29, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 2 Konu: 3
  • Basım Tarihi: 2003
  • Dergi Adı: Eğitim Bilimleri ve Uygulama
  • Sayfa Sayıları: ss.15-29

Özet

Bu araştırma, uygulama öğretmenlerinin öğretmen adaylarına yönelik davranışlarına ilişkin kendi görüşleri ile öğretmen adaylarının görüşleri arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığını belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi ve Okulöncesi Eğitimi ve El Sanatları Eğitimi Bölümlerinden 210 Öğretmen adayı ile 50 uygulama öğretmeni katılmıştır. Araştırma için gerekli veriler anket kullanılarak toplanmıştır. Elde edilen bulgular uygulama öğretmenlerinin, öğretmenlik uygulaması sürecinde öğretmen adaylarına karşı davranışlarına ilişkin uygulama öğretmeni ile öğretmen adayı görüşleri arasında anlamlı bir ilişki olmadığını göstermiştir.