Uygulama Öğretmenlerinin Öğretmen Adayına Karşı Davranışları


Creative Commons License

Ünver G., Saraçoğlu G. K.

Eğitim Bilimleri ve Uygulama, vol.2, no.3, pp.15-29, 2003 (International Refereed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 2 Issue: 3
  • Publication Date: 2003
  • Title of Journal : Eğitim Bilimleri ve Uygulama
  • Page Numbers: pp.15-29

Abstract

Bu araştırma, uygulama öğretmenlerinin öğretmen adaylarına yönelik davranışlarına ilişkin kendi görüşleri ile öğretmen adaylarının görüşleri arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığını belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi ve Okulöncesi Eğitimi ve El Sanatları Eğitimi Bölümlerinden 210 Öğretmen adayı ile 50 uygulama öğretmeni katılmıştır. Araştırma için gerekli veriler anket kullanılarak toplanmıştır. Elde edilen bulgular uygulama öğretmenlerinin, öğretmenlik uygulaması sürecinde öğretmen adaylarına karşı davranışlarına ilişkin uygulama öğretmeni ile öğretmen adayı görüşleri arasında anlamlı bir ilişki olmadığını göstermiştir.