Non-pharmalogical theraphy of constipation: evaluation of dietary fiber, water and total fluid intake


KÖKSAL E. , KARABUDAK E., MACİT M. S.

ULUSLARARASI SAĞLIKLI BESLENME KONGRESİ: GASTROİNTESTİNAL HASTALIKLAR, 5 - 07 Ekim 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri