The analysis of papers presented in physics education congress: Sample of Turkey


Creative Commons License

Ünsal Y., Kızılcık H. Ş. , Yarımkaya D.

Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi, vol.6, no.2, pp.173-196, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 6 Issue: 2
  • Publication Date: 2018
  • Journal Name: Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.173-196

Abstract

The purpose of this study is to make the analysis of the National Congress of Physics Education (UFEK) organized in Turkey in the years of 2013, 2015 and 2017.Survey method was used in the study. The data source of the research is the paper booklets of the National Congress of Physics Education. For this purpose, the abstracts of the oral and poster presentations in the paper booklets were analyzed. According to research findings; it is noteworthy that the majority of the authors are from higher education institutions, the intensity of two written studies, and the number of studies based on cooperation between the universities and the institutions affiliated to the Ministry of National Education (MEB). In addition, it has been shown that the studies presented are mostly qualitative and that the studies conducted by undergraduate students are mostly selected from the fields of Electricity, Dynamics and Electromagnetism. In this way, pursued research trends since 2013 of the researchers studying on Physics Education in Turkey are identified and a road map was drawn to guide new studies.

Bu çalışmanın amacı; Türkiye’de 2013, 2015 ve 2017 yıllarında düzenlenen Ulusal Fizik Eğitimi Kongrelerinin (UFEK) analizini yapmaktır. Araştırma, betimsel tarama modeli kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın veri kaynağını, Ulusal Fizik Eğitimi Kongrelerinin bildiri kitapçıkları oluşturmaktadır. Bu amaç doğrultusunda bildiri kitapçıklarında yer alan sözlü ve poster bildiri özetleri analiz edilmiştir. Araştırma bulgularına bakıldığında; yazarların büyük çoğunluğunun yükseköğretim kurumlarından olması, iki yazarlı çalışmaların yoğunlukta olması, üniversite ve Millî Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı kurumlar arasındaki iş birliğine dayanan çalışmaların sayısında artış eğilimi görülmesi dikkati çekmektedir. Bunun yanında, sunulan çalışmaların çoğunlukla nitel özellikte olduğu, lisans öğrencileriyle gerçekleştirildiği, çalışmaların en çok Elektrik, Dinamik ve Elektromanyetizma konularından seçildiği ortaya konmuştur. Bu sayede, Türkiye’de fizik eğitimi üzerine çalışan araştırmacıların, 2013’ten bu yana izledikleri araştırma eğilimleri belirlenmiş ve yeni araştırmalara rehberlik edecek bir yol haritası çizilmiştir.