VİABİLİTE SINIRINDA PRETERM PREMATÜR MEMBRAN RÜPTÜRÜ TANISI ALAN İKİ OLGUNUN BAŞARILI YÖNETİMİ


ASLAN K., ÖZTÜRK M., OĞUZ Y., CEVHER AKDULUM M. F. , ERDEM M., ERDEM A.

11. ULUSAL JİNEKOLOJİ VE OBSTETRİ KONGRESİ, Turkey, 15 - 19 May 2013

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey