VİABİLİTE SINIRINDA PRETERM PREMATÜR MEMBRAN RÜPTÜRÜ TANISI ALAN İKİ OLGUNUN BAŞARILI YÖNETİMİ


ASLAN K., ÖZTÜRK M., OĞUZ Y., CEVHER AKDULUM M. F., ERDEM M., ERDEM A.

11. ULUSAL JİNEKOLOJİ VE OBSTETRİ KONGRESİ, Turkey, 15 - 19 May 2013

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey
  • Gazi University Affiliated: Yes