Bacillus thuringiensis kurstaki nin Lymantri dispar larvalarının Malpighi tüpü hücreleri üzerine etkisi


ÖĞÜTCÜ A., SULUDERE Z., UZUNHİSARCIKLI M. , KALENDER Y.

ULUSLARARASI KATILIMLI 18. ULUSAL ELEKTRON MİKROSKOPİ KONGRESİ, Turkey, 26 - 29 August 2007

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey