Stafilokok enterotoksin B SEB Tayinine Yönelik Aptamer Kullanılarak Biyoanaliz Yöntemi Geliştirilmesi


TAMER U., BOYACI İ. H., DUDAK ŞEKER F. C., TORUL H., TEMUR E.

XII. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Turkey, 18 - 22 May 2011

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey
  • Gazi University Affiliated: Yes