Stafilokok enterotoksin B SEB Tayinine Yönelik Aptamer Kullanılarak Biyoanaliz Yöntemi Geliştirilmesi


TAMER U. , BOYACI İ. H. , DUDAK ŞEKER F. C. , TORUL H. , TEMUR E.

XII. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Turkey, 18 - 22 May 2011

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey