Diklorvos un sıçanlarda nefrotoksik etkisi ve vitamin C ile vitamin E nin koruyucu rolü


KALENDER S. , KALENDER Y.

7. Uluslar arası Katılımlı Türk Toksikoloji Derneği Kongresi. Ankara, Turkey, 30 May - 01 June 2009

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey