İnsan ve Çevre Konularını Kavramaya Bilgilerin Kalıcılığına ve Çevreye Karşı Tutuma Jigsaw Tekniğinin Etkisi


Kılıç Uyar E., GİRGİN S.

e – Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, vol.3, no.3, pp.8-18, 2016 (Peer-Reviewed Journal)