Sosyal Medya Üzerindeki Paylaşımlardan Suç Unsuru Tahmini


Erçolak N., ÇAKIR H.

3. Uluslararası Yönetim Bilişim Sistemleri Konferansı, 6 - 08 Ekim 2016