Flüt Eğitiminde Aşamalı Kas Gevşeme Egzersizlerinin Öğrencilerin Sınav Kaygılarına Etkisi


Creative Commons License

Akbulut Bilici B., Tankız K. D., Özçelik S.

GEFAD / GUJGEF, vol.3, no.40, pp.1295-1317, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 3 Issue: 40
  • Publication Date: 2020
  • Journal Name: GEFAD / GUJGEF
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.1295-1317
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışmada, bilişsel-davranışçı terapiye dayalı aşamalı kas gevşeme egzersizlerinin flüt öğrencilerinin sınav kaygısına etkisinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Çalışma, gerçek deneysel araştırma yaklaşımlarından öntest-sontest kontrol gruplu seçkisiz desen temel alınarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, 2018- 2019eEğitim-Öğretim Yılının Bahar Döneminde, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalında flüt çalmaya lisans 1. sınıfta başlamış 1.sınıf flüt öğrencileri (n=10) oluşturmaktadır. Sekiz hafta boyunca, haftanın bir günü 45’er dakikalık bir ders saati süresince gerçekleştirilen deneysel işlem sürecindedeney grubuna aşamalı kas gevşeme egzersizlerine dayalı flüt öğretim programı; kontrol grubuna ise geleneksel flüt öğretim programı uygulanmıştır. Araştırmada veriler, “Bireysel Çalgı Performans Sınavı Kaygı Ölçeği” kullanılarak eldeedilmiştir. Verilerin analizinde öncelikle puanların Shapiro-Wilk testi sonuçlarına ve çarpıklık-basıklık değerlerine bakılmıştır. Tanımlayıcı istatistiklere ilişkin değerler tespit edildikten sonra uygulama öncesi deney ve kontrol gruplarının öntest puanlarının karşılaştırılmasında Mann-Whitney U testi uygulanmıştır. Deney ve kontrol gruplarının uygulama öncesi ve sonrası puanlarındaki farklılıkların tespit edilmesinde ise Wilcoxon İşaretli Sıralar testi uygulanmış ve etki büyüklüğü (r) değerlerine bakılmıştır. Son olarak, her iki grubun sontest puanlarındaki farklılıkların belirlenmesi amacı ile Mann-Whitney U testi uygulanmıştır.