INVESTIGATION OF THE EFFECT OF SUPPORT ROOM EDUCATION IN PRIMARY SCHOOLS ON THE SUCCESS OF STUDENTS IN TURKISH AND MATHEMATICS COURSES


Creative Commons License

Kale M., Demir S.

TÜBAV Bilim Dergisi, vol.10, no.4, pp.47-57, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 10 Issue: 4
  • Publication Date: 2017
  • Journal Name: TÜBAV Bilim Dergisi
  • Journal Indexes: Other Indexes
  • Page Numbers: pp.47-57
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

 Within our education system, there are students who need support due to their different characteristics. Students who are able to continue their education in the same environment with their peers and support in some subjects are called integration students. Within the scope of mainstreaming training, Support Room Training started to be given in recent years. This research was conducted to examine the effectiveness of support room education in elementary schools on the success of Turkish and mathematics lessons and to compare them in terms of different variables.. The research was carried out with "Unequal Control Group Model" from experimental models. The study group of the research consisted of 20 students. The study group of the research was determined from Ankara's Çubuk district. Ten integration students who were randomly selected from the students in the 2nd, 3rd and 4th grade of elementary schools and who received support room education constituted the experimental group and ten integration students who did not receive support room training and were randomly selected constitute the control group. According to the findings of the research, the mainstreaming students who received education in the support education room reached to the result that the achievement scores of Turkish and mathematics tests increased in comparison with the uninformed students. In this sense, it can be said that support room education is effective in increasing student achievement. 

 Eğitim sistemimiz içerisinde herhangi bir desteğe ihtiyaç hissetmeden öğrenim hayatına devam edebilen öğrenciler olduğu gibi; farklı özelliklerinden dolayı destek verilmesi gereken öğrenciler de vardır. Akranlarıyla aynı ortamda eğitimlerine devam edebilen ancak bazı konularda destek alan öğrenciler kaynaştırma öğrencisi olarak tanımlanmaktadır. Bu öğrencilere verilen eğitim de kaynaştırma eğitimi olarak bilinmektedir. Kaynaştırma eğitimi kapsamında son yıllarda Destek Oda Eğitimi verilmeye başlanmıştır. Bu araştırma, ilkokullarda verilen destek oda eğitiminin Türkçe ve Matematik derslerindeki öğrenci başarısına etisini incelemek ve kaynaştırma öğrencilerinin Türkçe ve Matematik derslerindeki başarı düzeylerini farklı değişkenler açısından karşılaştırmak amacıyla yapılmıştır. Araştırma deneysel modellerden “Eşitlenmemiş Kontrol Gruplu Model” ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubu 20 öğrenciden oluşmaktadır. Ankara İli, Çubuk ilçesi ilkokul 2. 3. ve 4. sınıflarda öğrenim gören ve destek oda eğitimi alan öğrenciler arasından random olarak seçilen 10 kaynaştırma öğrencisi deney grubunu ve destek eğitimi almayan 10 kaynaştırma öğrencisi de kontrol grubunu oluşturmaktadır. Araştırma bulgularına göre destek eğitim odasında eğitim alan kaynaştırma öğrencilerinin eğitim almayan kaynaştırma öğrencilerine göre, Türkçe ve Matematik testi başarı puanlarının artış gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Bu anlamda destek oda eğitiminin öğrenci başarısını artırmada etkili olduğu söylenebilir.