Çocukluk çağı aşılarına yönelik ebeveyn tutumları ölçeğinin Türkçeye kültürel ve dil uyarlaması


AKDEMİR KALKAN İ., ÖREN M. M., KARAŞAHİN Ö., YILDIZ Y., DEMİR Y., DAL T., ...More

Pamukkale Tıp Dergisi, vol.14, no.1, pp.49-56, 2021 (Scopus) identifier identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 14 Issue: 1
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.31362/patd.748886
  • Journal Name: Pamukkale Tıp Dergisi
  • Journal Indexes: Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.49-56
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Aşı tereddüdü hem Türkiye hem de dünya için toplumsal tehdit oluşturan bir tutumdur. Bu konuda Türkçeye validasyonu yapılmış bir ölçek bulunmamaktadır. Bu çalışmanın amacı Opel ve ark. tarafından 2011 yılında geliştirilip 2013 yılında revize edilen ve ‘Parent Attitudes About Childhood Vaccines Survey ‘isimli ölçeğin Türkçeye dil validasyonunun yapılmasıdır. Gereç ve Yöntem : Çalışma bir dil validasyonu çalışması olarak gerçekleştirilmiştir. Opel DJ ve arkadaşları tarafından geliştirilen ölçek için ‘Seri yöntem’ kullanılarak dil validasyonu çalışması yapılmıştır. Ölçeğin çeviri, gözden geçirme, geri çeviri, açıklığın ve aynılığın değerlendirmesi ile çevirisi sağlanmış ve Modifiye Lawshe yöntemiyle kapsam geçerlilik analizi yapılarak son hali verilmiştir. Uzmanların ölçek maddelerine yönelik içerik uygunluğu yönünden belirtmiş oldukları görüşlere göre her madde için kapsam geçerlilik oranı ve kapsam geçerlilik indeksi hesaplanmıştır. Bulgular. Tüm ölçek soruları için kapsam geçerlilik oranı kritik değer olan 0,455’in üzerinde saptanmıştır. Ölçeğin kapsam geçerlilik indeksi değeri ise 0,630 olup ölçek sorularının kapsam geçerliliğinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu tespit edilmiştir. Çıkarımlar: Çocukluk çağı aşılarına yönelik ebeveyn tutumları ölçeğinin dil validasyonunun tamamlanması ve kapsam geçerlilik testlerinden istatistik olarak anlamlı sonuçlar alınmış olması bu ölçeğin Türkçe anlaşılırlığının sağlandığını göstermektedir. Sonrasında yapılacak geçerlilik ve güvenilirlik çalışmaları ile ölçeğin Türkiye’de aşı tereddüdü konusunda ebeveyn tutumlarını ölçebilir hale gelmesi hedeflenmektedir. Böylece daha geniş kitlelerde çalışılarak aşı tereddüdü ve mücadelesi konusunda yapılacak çalışmalara katkı sağlayacağı düşünülmektedir.