CARRIAGE OF DANGEROUS GOODS IN TURKEY


Creative Commons License

Hatipoğlu S., Arıkan Öztürk E., Çubuk M. K., Çakır Ş.

Ulaşım ve Trafik Güvenliği Dergisi, vol.1, no.3, pp.11-17, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

In recent years, carriage of dangerous goods by road, of which place in human life and use have more increased in Turkey, has normally intensified. In spite of this intensity, the criteria of carriage of dangerous materials, the training requirements of the carriers, and the legal regulations on this subject could not yet been regulated according to the world standards. This situation forms a threat in respect of the traffic safety in the country by the day. In this study, the current situation of carriage of dangerous goods, and the legal regulations have been discussed and, “European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR”, which is imlemented by nearly 40 countries in world, has been examined in general terms and, the things to do in carriage of dangerous goods and its training have been presented as suggestions within the light of ADR.

Son yıllarda, Türkiye’de kullanımı ve insan hayatındaki yeri gittikçe artan tehlikeli maddelerin, karayolu ile taşınması da doğal olarak bir yoğunluk kazanmıştır. Bu yoğunluğa rağmen, tehlikeli maddelerin taşınma kriterleri, taşıyacak kişilerin eğitim şartları ve bu konudaki yasal düzenlemeler henüz dünya standartlarına uygun olarak düzenlenememiştir. Bu durum, gün geçtikçe, ülkedeki trafik güvenliği açısından bir tehdit oluşturmaktadır. Bu çalışmada, Türkiye’de tehlikeli madde taşımacılığının mevcut durumu ve yasal düzenlemeler ortaya konulmuş, dünyada 40’a yakın ülke tarafından kullanılan, “European Agreement Concerning The International Carriage of Dangerous Goods By Road (ADR)” genel hatlarıyla incelenmiş ve Türkiye’de tehlikeli madde taşımacılığı ve eğitiminde, ADR ışığında, yapılması gerekenler öneriler halinde sunulmuştur.