Debonding sırasında ağrı oluşumunda etkili bireysel ve metoda dayalı faktörlerin değerlendirilmesi


CANIGÜR BAVBEK N., BALOŞ TUNCER B., TORTOP T.

XIV.Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, 25 - 29 October 2014

  • Publication Type: Conference Paper