A QUALITATIVE RESEARCH ON EVALUATING PUBLIC AND PRIVATE INSTITUTIONS’ EXISTING STATUS AND EXPECTATIONS ON BIG DATA AREA IN TURKEY


Aytaç Z., Bilge H. Ş.

Business and Management Studies: An International Journal, vol.8, no.5, pp.4646-4679, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de kamu ve özel kurumlarda büyük veri analitiğinin kullanımını inceleyerek, mevcut durumun ve beklentilerinin ne yönde olduğunun değerlendirilmesidir. Bu doğrultuda Türkiye’de en çok tercih edilen büyük veri araçlarını ve bilgi teknolojileri sektörünün öğrencilerden ve üniversitelerden beklentilerini belirlemektir. Araştırma Ankara ilinde büyük veri analitiği çözümleri sunan 10 kamu ve özel kurumun büyük veri ekip liderleriyle derinlemesine mülakat yapılarak gerçekleştirilmiştir. Verilerin analizi için nitel araştırma yöntemlerinden gömülü teori yaklaşımı ve tematik kodlama kullanılmıştır. Elde edilen bulgular, kurumların büyük veri analitiği mevcut durumu, üniversitelerin ilgili bölümlerinden ve öğrencilerden beklentileri ve öğrencilere ve üniversitelere önerileri olmak üzere üç ana başlıkta belirtilmektedir. Kurumların büyük veri analitiği mevcut durumu kategorisinde, büyük veri ekibinde hangi pozisyonların tercih edildiği, bu ekiplerde çalışan sayısı, bu sayının yeterliliği ve kullandıkları teknolojilere yer verilmektedir. Beklentiler kategorisinde, büyük veri alanında hangi bölüm mezunlarının tercih edildiği, mezunlardan yetenek ve teknik beceri anlamında beklentilerin ne yönde olduğu yer almaktadır. Öneriler kısmında ise kurumların, bu alanda çalışmayı düşünen öğrencilere ve bu alanla alakalı olarak üniversitelere olan önerilerine yer verilmektedir.