Eğitsel Materyal Olarak Geliştirilen Dijital Hikayelerin Değerlendirilmesi


KUKUL V., ÖZCAN S.

11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, 24 - 26 Mayıs 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri