Gamma Dağılımına Sahip Yanıt Değişkenli Model İçin Smooth Testler


ÖZONUR D. , AKDUR H. T. K. , BAYRAK H.

17. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, 2 - 04 Haziran 2016

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri