Madde Kullanan Bireylerde Yaşam Kalitesi Ve Beden Kütle İndeksi Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi.


Urhan M., GEZMEN KARADAĞ M.

Uluslararası Sağlıklı Beslenme Kongresi: Gastrointestinal Hastalıklar Kongresi., 5 - 07 October 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Gazi University Affiliated: Yes