İş Dünyasının Mesleki Eğitime Bakışı


Söğütlü C.

İstanbul Ticaret Odası, İstanbul, 2006

  • Yayın Türü: Kitap / Araştırma Kitabı
  • Basım Tarihi: 2006
  • Yayınevi: İstanbul Ticaret Odası
  • Basıldığı Şehir: İstanbul

Özet

Sanayi toplumunda başlıca üretim faktörleri arasında işgücü, doğa, sermaye, girişimci gelmekte olup, diğer üretim faktörleri ne kadar gelişmiş olursa olsun, ancak nitelikli işgücü ile anlam ve değer kazanır. Öte yandan günümüz bilgi toplumunda, üretim sürecinde bu üretim faktörlerinin yanı sıra beşinci üretim faktörü olarak teknik bilgi ön plana çıkmaktadır. Küreselleşme ve artan rekabet ortamı, firmalar ve kuruluşları insan kaynaklarını geliştirerek verimlilik artışı sağlamaya zorlamaktadır. Bunun yolu ise mesleki ve teknik eğitimden geçmektedir. Önümüzdeki dönem, işgücü piyasasının nitelik boyutunun öne çıkacağı yıllar olacaktır. Bilgi üretecek ve bilgiyi, teknolojiyi kullanacak insan kaynaklarının geliştirilmesi ise mesleki eğitim ile sağlanacaktır. Diğer yandan Türkiye'nin dünya ekonomileriyle bütünleşmesi ve AB'ye tam katılım hedefi çerçevesinde mesleki/teknik eğitime önem ve öncelik vermesi daha donanımlı ve nitelikli insan gücü yetiştirmesi için kaçınılmaz bir zorunluluktur. Bugün ülkemizin ve İstanbul'un çoğalan nüfusu ile buna bağlı olarak artan işgücüne vasıf kazandırılmasında yetersiz kalan eğitim sistemimizden kaynaklanan sorunlar nedeniyle, kalifiye eleman yetiştirilememekte ve istihdam yeterince sağlanamamaktadır. Bunun tabii bir neticesi olarak işsizlik oranı her geçen gün yükselmekte, mesleki becerisi ve niteliği olmayanların ağır bastığı nüfusun sıkıntıları toplumda kaosa yol açarak, diğer alanlardaki sorunları da tetiklemektedir.