Investigation of The Effect of Processing Parameters on Air Fluid Ranque-Hilsch Vortex Tube Performance by Taguchi Method


Creative Commons License

Çakıroğlu R., Eken A., Acır A.

Gazi Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.8, no.2, pp.336-344, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışmada, Taguchi metodu yardımıyla hava akışkanlı Ranque-Hilsch vorteks tüpünde maksimum sıcaklık gradyan performansı elde edilebilirliği incelenmiştir. Üç farklı nozul tipi (Eğimli, Çiçek ve S tipi), üç farklı nozul sayısı (4, 5 ve 6) ve üç farklı sisteme giriş basınç (100, 200 ve 300 kPa) parametreleri kullanılarak 27 deney yapılmıştır. Belirlenen parametrelere bağlı olarak maksimum sıcaklık farkları (ΔT) elde edilmiştir. Elde edilen deney verilerine bağlı olarak en yüksek ΔT değerleri Taguchi metodu yardımıyla en uygun işlem parametreleri için belirlenmiştir. Sonuç olarak, maksimum ΔT için hava akışkanlı RanqueHilsch vorteks tüpünde en uygun işlem parametreleri nozul tipi eğimli, nozul sayısı “4” ve giriş basıncı”300 kPa” olmak üzere A1B1C3 olarak elde edilmiştir. Ayrıca ANOVA istatiksel analiz ile ΔT maksimum sıcaklık farkını en fazla etkileyen parametre yaklaşık % 92’lik oranla nozul tipi olurken, vorteks basınç girişi yaklaşık % 6 ile ikinci etki eden parametre olmuştur. Bu çalışma, farklı tiplerde tasarlanan nozulların ΔT üzerindeki etkilerinin belirlenmesinde önemli katkı sağlamıştır.