Farklı yaklaşımlar kullanarak Sigmoid fonksiyonunun FPGA tabanlı gerçeklenmesi


GÜZEL AYDIN S., BİLGE H. Ş.

28. Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), 5 - 07 Ekim 2020

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri