The Market Value Of Artwork: Example Of “The Splash” By David Hockney


Creative Commons License

Yayan G. H. , Erdoğan B.

Journal of Social, Humanities and Administrative Sciences, vol.6, no.26, pp.547-557, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 6 Issue: 26
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.31589/joshas.299
  • Title of Journal : Journal of Social, Humanities and Administrative Sciences
  • Page Numbers: pp.547-557

Abstract

The economies of most countries have been dealing with the major financial crisis nowadays. Although the whole art market seems to be affected by this recession, the works of famous artists are still sold at high prices. One of the recentexamples of this situation is “The Splash”, the artwork of British artist David Hockney. The painting was auctioned for £ 23.1 million inFebruary of 2020 though it had sold for $ 9 million in 2006. This article aimed to investigate theevaluation criteria as well as thereasons behind the increase in the prices of the artworks, especially “The Splash” by David Hockney. In conjunction with this purpose,the price changein the artworks of Hockneyfrom past to presentand its comparison with the price of the other contemporary artists’ works were examined within the scope of this study.Additionally, the issues of how the art market formed, what it was influenced by, which stages it went through, and which dynamics formed themarket of artwork were discussedin the scope of this research. In this research, the qualitative methods of the literature review and work analysis were utilized together to evaluate the artworks of the artists in detail.


Keywords:David Hockney, The Splash, Art Market.

Günümüzde çoğudünya ekonomisi büyük finansalkrizlerle baş etmeye çalışmaktadır. Sanat piyasasının tamamı da bu durumdan nasibini almış olsa da ünlü sanatçıların eserleri hala çok büyük rakamlarla el değiştirmektedir. Bunun son örneklerindenbirisi de İngiliz sanatçı David Hockney’in The Splash isimli eseridir. Hockney’in bu tablosu,2006 yılında 9 milyon dolara alıcı bulmuşken, 2020 Şubat ayında düzenlenen bir müzayede de 23,1 milyon sterline satılmıştır. Bu makalede İngiliz Sanatçı David Hockney’in The Splash isimli eseri özelinden yola çıkılarak,sanat piyasasındakitabloların değerlendirme ve bunların sebepleriüzerinde durulmuştur. Araştırma kapsamında Hockney’in eserleriningeçmişten günümüze değer artışı ile diğer çağdaşsanatçıların eserleri arasındaki fiyatlarda karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Ayrıca sanat piyasalarının nasıl oluştuğu, nelerden etkilendiği, günümüze kadar hangi aşamalardan geçtiği ve günümüzdeki sanat piyasalarını oluşturan dinamiklerin neler olduğu da araştırmanın konusu içerisinde ele alınmıştır.Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden olan literatür tarama ve eser analizi ile sanatçıların eserleri detaylı bir şekilde değerlendirilmiştir.


Anahtar Kelimeler:David Hockney, The Splash, Sanat Piyasası.