Türkiye Klinikleri Halk Sağlığı, Özel Konular, Toplumsal Dayanıklılık ( Community Resilience )


Creative Commons License

Özkan S. (Editor), Uğraş Dikmen A. (Editor)

Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, 2023

  • Publication Type: Book / Vocational Book
  • Publication Date: 2023
  • Publisher: Türkiye Klinikleri Yayınevi
  • City: Ankara
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

Türkiye Klinikleri Halk Sağlığı - Özel Konular TOPLUMSAL DAYANIKLILIK Toplumsal dayanıklılık; bir insan topluluğunun herhangi bir travmatik olayı 'önleme, dayanma veya hafifletme' kapasitelerini ve yeteneklerini ifade etmektedir. Basit bir ifadeyle, toplumsal dayanıklılık, hem küçük krizler hem de büyük felaketler veya beklenmeyen durumlar karşısında sistemleri daha sağlam, toplumları daha bağlantılı ve bireyleri fiziksel ve psikolojik olarak daha sağlıklı hâle getirmeyi amaçlamaktadır. Bireylerin, ailelerin veya belirli örgütlerin dayanıklılığı, toplum dayanıklılığının temel bileşenleri olsa da, bir bütün olarak dayanıklı bir toplum, parçalarının toplamından daha fazlasını ifade etmektedir. Toplumsal dayanıklılığın krizler ortaya çıkmadan önce güçlendirilmesi esas olarak görülmekte, bu hedefe ulaşmak çok disiplinli bir yaklaşımı ve işbirliğini gerektirmektedir. Son yirmi yılda, tüm dünyada geniş çapta etkileri olan COVID-19 pandemisi ve iklim değişikliği gibi krizlerin, doğal ve insan kaynaklı afetlerin, olağanüstü durumların getirdiği olumsuz sonuçlardan elde edilen tecrübeler ile birlikte toplumsal dayanıklılık kavramı giderek önem kazanmıştır. Yakın zamanda ülkemizi derinden sarsan ve “Yüzyılın Felaketi” olarak adlandırılan depremlerin ardından, toplumsal dayanıklılığın güçlendirilmesinin önemi bir kez daha hissedilmiş, konu ile ilgili yapılacak detaylı araştırmalara duyulan ihtiyaç artmıştır. Alanında uzman yazarlar tarafından oluşturulan “Toplumsal Dayanıklılık” kitabında toplumsal dayanıklılığın halk sağlığı bakış açısıyla, güncel bilgiler ışığında, farklı yönleriyle ve kapsamlı olarak ele alınması amaçlanmıştır. Bu kitaptaki bölümlerin akademisyenlere, sahada farklı alanlarda çalışan tüm sağlık personeline, sağlık yöneticilerine, ilgili kişi ve kuruluşlara kaynak olacağı, konu ile ilgili literatüre önemli katkıda bulunacağı düşünülmektedir