PROJELERİN SEÇİMİNDE METODOLOJİK BİR YAKLAŞIMIN DPT PROJELERİNE UYGULANMASI


Gencer C. , Doğan Y.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, cilt.5, sa.1, ss.55-71, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 5 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2003
  • Dergi Adı: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
  • Sayfa Sayıları: ss.55-71

Özet

Bu çalışmada; projelerin değerlendirilmesi ve seçimine yönelik metodolojik bir yaklaşımın uygulaması yapılmıştır. Günümüzde bu konu; büyük firmalar ve organizasyonlar için oldukça karmaşık işlemlerdir. Çünkü; birbiri ile rekabet halindeki alternatifleri belirli kısıtlar altında değerlendirerek kullanım amaçlarına da uygun olarak seçen, bir çok risk alan kişi ve risk yöneticisi vardır. Çalışmada kullanılan, proje değerlendirme ve seçme metodolojisi üç ana modülden oluşmaktadır: 1) Projelerin kendi kendine değerlendirilmesine göre kurulan modül, 2) Projelerin çapraz olarak değerlendirilmesine göre kurulan modül, 3) Projelerin seçimi ve üzerlerinde fikir birliği kurulmasını içeren modül. Örnek çalışma, Devlet Planlama Teşkilatı (DPT)’nda Doğu Anadolu Bölgesindeki 28 adet imalat sektörüne ait aday projeler için uygulanmıştır. Her proje için yukarıdaki üç aşama ayrı ayrı değerlendirilip seçim yapılmış ve DPT sonuçları ile karşılaştırılmıştır.