Öğrencilerin Hayallerindeki Sosyal Bilgiler Dersinde Bilişim Teknolojilerinin Yeri


Creative Commons License

Karaman B., Akbaba B.

Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi, cilt.7, sa.1, ss.1-27, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 7 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2020
  • Dergi Adı: Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.1-27

Özet

Bu araştırmada sosyal bilgiler dersinde bilişim teknolojilerinin yerine ilişkin ortaokul 5. Sınıf öğrencilerinin hayallerinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Durum çalışması olarak desenlenen araştırmanın verileri çalışma grubundaki öğrencilerin çizdikleri resimler ve konuya ilişkin görüşlerinden elde edilmiştir. Bu araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019 eğitim öğretim yılında Ankara ili Yenimahalle ilçesindeki bir okulun 5.sınıfında öğrenim gören 25 öğrenci oluşturmaktadır. Katılımcılardan elde edilen verilerin çözümlenmesinde içerik analizi kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre öğrenciler öğrenme ve öğretme süreçlerine katkı sağlayacaklarını düşündükleri teknolojik araç gereçlerin sınıf ortamında olmasını ve sınıf içinde daha rahat edebilecekleri sıra, dolap gibi araçların var olmasını, öğretmenin dersi aktaran rolde olmasını ancak öğretmenlerin yerine robotların olduğunu hayal etmektedirler.

In this research, it is aimed to reveal the dreams of middle school 5th grade students about the places of information techonologies in the social studies course. The data of the study, which was designed as a case study, was obtained from pictures drawn by students in the study group and their views on the subject. The study group consists of 25 students of the 5th grade of a school in Yenimahalle district of Ankara province in the 2018-2019 academic year. Content analysis was used to analyze the date obtained from the participants. According to the results of the research, the students imagine that classrooms were equipped with technological equipments which they think will contribute to the learning and teaching processes, that the tools such as lockers and desks, which make them feel more comfortable in the classroom environment, were available, and that the teacher had the role of conveying the course and robots taught instead of real human teachers.