The knowledge of the living people in Ankara about electromagnetic fields


Creative Commons License

İlhan M. N., Uslu İ., Medeni V., Çetin E., Aycan S.

İzmir Üniversitesi Tıp Dergisi, vol.1, no.1, pp.22-28, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 1 Issue: 1
  • Publication Date: 2014
  • Journal Name: İzmir Üniversitesi Tıp Dergisi
  • Journal Indexes: Other Indexes
  • Page Numbers: pp.22-28
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

The electromagnetic field is an effect that electrical particles with electrical load create power in their own area and on other loaded particles. In modern life, people are unavoidably in the electromagnetic fields and waves during their daily routine. In this study, we aim to obtain society's knowledge, behavior, and treatment of electromagnetic field issues in the capital city of Turkey. This research is realized in July 2012 and used face to face interview method with the participation of over 18 years old people who make an application to the Community Health Center. 73.7% of the literates, 85.6% of elementary school graduates, 95.2% of university graduates specified that base stations affect people's health. 92.7% of students, 90.1% of housewives, 85.5% of unemployments, 81.6% of workers, and 96.6% of officers specified those base stations affect people's health. Our study aims to point out society's knowledge attitude and behavior about the electromagnetic field. In this issue the literature is not enough there are a few limited studies so our study is discussed with ownself. People, who live near electromagnetic sources and have a high education level thought high voltage lines and base stations affect people's health.

Elektromanyetik alan; elektrik yükü olan parçacıkların çevrelerinde yarattıkları ve diğer yüklü parçacıklar üzerinde kuvvet uyguladığı bir etkidir. Çağımızda insanlar gündelik hayatlarında ister istemez elektromanyetik alan ve dalgaların içinde olmaktadırlar. Yapılan bu çalışmada Türkiye’nin başkenti olan Ankara’da 18 yaş üstü kişilerde elektromanyetik alan konusunda bilgi, tutum ve davranış hakkında bilgi edinilmesi amaçlanmıştır. Araştırma, Temmuz 2012’de aile sağlığı merkezlerine başvuran 18 yaş üstü kişilere yüz yüze görüşme yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Okur yazarların %73.7’si, ilkokul mezunlarının %85.6’sı, üniversite mezunlarının %95.2’si baz istasyonlarının insan sağlığını etkilediğini düşündüğünü belirtmiştir. Öğrencilerin %92.7’si, ev hanımlarının %90.1’i, işsizlerin %85.5’i, işçilerinin %81.6’sı, memurların %96.6’sı baz istasyonlarının insan sağlığını etkilediğini düşündüğünü belirtmiştir. Çalışma toplumun EMA konusundaki bilgi tutum ve davranışlarını belirleme amacında olup, bu konuda yeterli literatür bulunmadığından kısıtlı birkaç çalışma ile ve daha çok kendi içinde tartışılmıştır. Elektromanyetik alanlara yakın oturan ve yüksek eğitim düzeyine sahip kişiler yükse gerilim hatları ve baz istasyonlarının insan sağlığını etkilediğini düşünmektedir.