Çocuk Acil Serviste Senkobun Nadir Bir Nedeni; D vitamini eksikliği


Creative Commons License

Tomar Güneysu S., Derinöz Güleryüz O., Çolak Ö.

18. Ulusal Çocuk Acil Tıp Ve Yoğun Bakım Kongresi Ve 14. Çocuk Acil Tıp Ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 05 November 2022, pp.388-389

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.388-389
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

Giriş: Senkop, serebral hipoperfüzyon sonucu ortaya çıkan, ani kısa süreli bilinç ve tonus kaybıdır. Çoğunluğunda etiyolojide vazovagal senkop ve ortostatik hipotansiyon saptanırken, %1-2’sinden azında hayatı tehdit edebilecek hipoglisemi, anafilaksi, yapısal kalp hastalığı veya kardiyak aritmiler görülür (1). Uzun QT sendromu çarpıntı, senkop, kardiyak arrest ve ani ölüm ile prezente olabilir (1,2). Olgu: Öncesinde sağlıklı 13.5 yaşında erkek; istirahat halinde iken göğüs ağrısı ve çarpıntı sonrası gelişen 5-10 dakika süren baygınlık nedeni ile getirildi. İlk değerlendirmede; kan basıncı: 80/50 mm Hg saptandı diğer vitalleri normaldi. Sistem muayeneleri doğaldı. Hasta monitorize edildi, 20 cc/kg serum fizyolojik verildi. Parmak ucu kan şekeri normaldi. Takipte kan basıncı normal seyretti. Tetkiklerinde Kalsiyum: 6,3 mg/dL (Normal Aralık (NA): 8,4-10,2), Fosfor: 3,2 mg/dL (NA:4-7), Alkalen Fosfataz: 809 U/L (NA: 107-442) saptandı diğer parametreler normaldi. İyonize Kalsiyum: 0,83 mmol /L idi. Elektrokardiyografisinde Düzeltilmiş QT (QTc) 490 milisaniye saptandı diğer parametreler normaldi (Resim-1). Hastanın vegan beslendiği öğrenildi. Hastaya kalsiyum glukonat başlandı. Parathormon: 338 pg/mL (NA:12,2-77,4), D vitamini düzeyi <10 µg/L (NA:30-50), B12: 62 pg/mL (NA: 201-1046), folat: 3 ng/mL (NA:12,2-23,6) saptandı; çinko, ferritin normaldi. Tedavisine D vitamini 4200 U/gün, oral kalsiyum karbonat, B12 ve folik asit eklendi. Takibin 2. Günü QTc değerleri normale döndü. Takibin altıncı gününde kalsiyum glukonat tedavisi kesildi. On günlük takip sonrasında taburcu edilen hastanın takibi stabil olarak devam etmektedir. Tartışma: Olgumuz senkop etiyolojisinde hipokalsemiye sekonder uzun QT ve takipte D vitamini eksikliği tanısı almıştır. Literatürde senkop, uzun QT ve hipokalsemi birlikteliğinde az sayıda olgu sunumu bulunmaktadır. Olgular incelendiğinde tekrarlayan senkop atakları sonrası tanı aldıkları, uzun QT farkedilmesine rağmen etiyolojide hipokalseminin geç farkedildiği görülmektedir (2). Bu açıdan olgumuzun ilk senkop atağı ile tanı alması önemlidir.