M Temporalis ve Masseter Kökenli Ekstradural Primitif Nöroektodermal Tümör Olgu Sunumu


KAYMAZ A. M. , KARDEŞ Ö., KURT G. , PAŞAOĞLU A.

Turkish Neurosurgery-Derneği 17. Bilimsel Kongresi, Türkiye, 20 - 24 Mayıs 2003

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Ülke: Türkiye