Proposed Nonparametric Tests For Nondecreasing Alternative In Mixed Designs


Gül H. H. , Bayrak H.

The 10 th. international Scientific Research Congress Science and Engineering, Ankara, Turkey, 11 - 12 April 2021, pp.1

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1

Abstract

Birçok deneysel çalışmada,parametrik testlerin varsayımları sağlanmadığında, hipotez test işlemini gerçekleştirmek için parametrik olmayan testler kullanılır. Araştırmacılar test işlemini yapmak için öncelikle tasarım yapısını belirlemelidirler. Probleme tek bir tasarım yapısıyla başlanabilir. Ancak çoğunlukla maliyet veya zamandan dolayı tasarım yapısı değiştirilmek zorunda kalınabilir.

Bu çalışmada, rasgele tamamlanmış blok tasarımı (TRBT) ve tamamen rastgele tasarımdan (TRT) oluşan karma tasarım için iki parametrik olmayan testin dört versiyonu önerilmiştir. TestlerPage testi, Hollander testi ve ModifiyeJoncheere testinin kombinasyonlarıdır. Önerilen versiyonlar, bir azalmayan alternatifi test etmek için tasarlanmıştır.

Testlerin performanslarını deneysel I. tip hata ve testin gücü bakımından karşılaştırmak için Monte Carlo simülasyon çalışması yapılmıştır. Sonuç olarak, önerilen testlerin diğer testlerden daha güçlü olduğu söylenebilir. Bundan dolayı, TRBT ve TRT den oluşan bir karma tasarım için önerilen dört testten biri tercih edilebilir.